Stanovisko WHO k veganství

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Časopis Vegetarián-Vegan, Vydáno dne: 11. 01. 2007

Česká pediatrická společnost se před dvěma lety vyjádřila ve svém stanovisku k alternativnímu stravování dětí, veganství a vegetariánství a dle této organizace nelze prý veganství (narozdíl od vegetariánství) doporučit pro děti do tří let. Odvolává se přitom na publikaci Světové zdravotnické organizace (WHO).

Protože toto tvrzení se zdá být v rozporu s nejnovějším stanoviskem Americké dietetické asociace, shrnujícím výsledky nejvýznamnějších odborných studií týkajících se vegetariánství a veganství a hodnotícím veganství a vegetariánství jako vhodné pro všechny věkové kategorie, vyhledali jsme si zmiňovanou publikaci. Práci jsme si prostudovali abychom zjistili, jak se věci mají.

V této publikaci, doporučení WHO pro Evropu k výživě dětí, se skutečně tvrdí, že by lidé měli být od veganské stravy při krmení dětí do tří let odrazeni. Ovšem jako příklad rizika nedostatku nutrientů, nižšího vzrůstu apod. se uvádí strava makrobiotická, nikoli veganské. I studie kterými je to podloženo se zabývají dětmi makrobiotiků. A to je značný rozdíl.

Napsali jsme tedy na evropskou pobočku Světové zdravotnické organizace s žádostí o vysvětlení tohoto tvrzení lišícího se od jiných odborných prací a o postoj WHO ke stanovisku Americké dietetické asociace a Kanadských dietologů. Odpověděl nám přímo jeden z autorů zmíněné publikace WHO, Francesco Branca.

"Důvodem tohoto doporučení je to, že ačkoli je pravda, že velmi pečlivě sestavenou veganskou stravou je možné pokrýt všechny potřebné živiny, vyžaduje to velmi vysokou úroveň znalostí a proto to není vhodné použít jako výživové doporučení pro veřejnost. Existuje mnoho případů nedostatku vitaminu B12 u kojenců, obzvláště pokud jsou tyto děti kojené vegankou. Také to velmi závisí na věku a množství mateřského mléka.

Myslím si, že Americká diete-tická asociace je naprosto důvěryhodná, ale ve Spojených státech je zřejmě jednodušší sestavit takto vyváženou veganskou stravu, jednak díky široké dostupnosti produktů a také díky častému používání potravinových doplňků s vitamíny a minerály prodávaných bez receptu. Doufám, že jsem vám to tímto vyjasnil. Mnoho štěstí ve vaší práci."

MUDr. Francesco Branca, PhD

Připravil Marek Voršilka

WHO tedy dává toto doporučení spíš z opatrnosti.

Veganské děti našich členů, dlouhodobé zahraniční zkušenosti i odborné studie dokazují, že s dostatkem informací (např. kniha Vegetariánství a děti), rozumným přístupem, osobními zkušenostmi a vstřícnými pediatry jsou tyto děti zdravější než jejich vrstevníci.