Ekolog konzumující maso – není to protimluv?

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Novinky EVU, Vydáno dne: 06. 06. 2007

Tisková zpráva Evropské vegetariánské unie ke Světovému dni životního prostředí 5.6.2007

Stačí jen krátká úvaha na to, abychom pochopili, že uvažujeme-li o využití půdy, vody a energie, pak je rostlinná strava mnohem efektivnější než konzumace mrtvých těl zvířat, která musela pro svůj růst a životní aktivitu zkonzumovat obrovská množství rostlin.

Výzkumy zdraví veganů (nejedí žádné živočišné produkty), vegetariánů (její i mléko a / nebo vajíčka) a konzumentů masa také prokázaly nade vší pochybnost, že lidé, včetně dětí, mohou být dokonale zdraví bez živočišných produktů.

V současné době také stále více lidí chápe, že náš tlak na životní prostředí už přesahuje možnosti naší planety a mezinárodní organizace na celém světě se začínají shodovat na tom, že základní příčinou je stále rostoucí spotřeba živočišných potravin.

Stále více lidí chápe, že globální oteplování se stává nejkritičtější hrozbou 21.století. Nedávná zpráva Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO), nazvaná „Dlouhý stín chovů zvířat“, ukazuje nade vší pochybnost, že pro řešení tohoto problému je důležitá volba stravy, kterou jíme.

„Chovy hospodářských zvířat jsou jednou z největších hrozeb pro životní prostředí naší planety na lokální i globální úrovni. Způsobují větší emise skleníkových plynů než doprava – 18%, při přepočtu na ekvivalentní množství CO2.“

Poptávka po mase a krmivu pro zvířata způsobuje destrukci lesů, čímž dochází k masivnímu uvolňování CO2. Metan, který produkují přežvýkavci při trávení, je hlavním důvodem proč chovy zvířat přispívají ke zhoršení skleníkového efektu.

Ačkoliv existuje dramatické množství důkazů o potřebě změny, většina organizací si stále myslí, že chovy zvířat mohou zůstat zachovány. Dokonce i FAO, ačkoliv vidí nebezpečné dopady chovů zvířat na životní prostředí, očekává, že do r. 2050 se spotřeba mléka a masa na celém světě zdvojnásobí.

Politici na celém světě byli upozornění na problém a jeho řešení je nasnadě, ale přesto se zdá, že si nedovedou představit budoucnost bez dalšího využívání živočišných produktů..

Avšak pokud si nedovedeme takovou budoucnost představit a přijmout nezbytné kroky k její realizaci, může se stát, že před sebou nebudeme mít žádnou budoucnost. Pokud se odhodláme učinit tento krok dostatečně rychle, můžeme se pak v klidu ohlížet zpět a představa ekologa konzumujícího maso nám pak může připadat stejně absurdní jako představa otrokáře snažícího se žít rovnoprávně s svými otroky.

Renato Pichler

Prezident Evropské vegetariánské unie